HP Manualmart 8400 series - 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

Για
να
εγκαταστήσετε
το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
1.
Τυπώστε
μ
ια
σελίδα
δια
μ
όρφωσης
του
δικτύου
.
Μπορεί
να
χρειαστείτε
τις
πληροφορίες
που
περιλα
μ
βάνονται
σε
αυτή
την
αναφορά
εάν
το
πρόγρα
μμ
α
εγκατάστασης
δεν
μ
πορεί
να
εντοπίσει
τον
εκτυπωτή
.
Ανατρέξτε
στην
ενότητα
Εκτύπωση
σελίδας
δια
μ
όρφωσης
του
δικτύου
.
2.
Εισαγάγετε
το
CD μ
ε
το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
HP Photosmart
στη
μ
ονάδα
CD-ROM
του
υπολογιστή
σας
.
3.
Πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
)
και
ακολουθήστε
τις
οδηγίες
που
παρέχει
το
πρόγρα
μμ
α
εγκατάστασης
για
να
ελέγξετε
και
να
προετοι
μ
άσετε
το
σύστη
μ
α
,
να
εγκαταστήσετε
τα
προγρά
μμ
ατα
οδήγησης
,
τα
πρόσθετα
και
το
ίδιο
το
λογισ
μ
ικό
.
Αυτό
διαρκεί
μ
ερικά
λεπτά
.
4.
Στην
οθόνη
Connection Type
(
Τύπος
σύνδεσης
),
επιλέξτε
Through the network
(
Μέσω
του
δικτύου
)
και
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
Ε
μ
φανίζεται
η
οθόνη
Searching
(
Αναζήτηση
)
καθώς
το
πρόγρα
μμ
α
εγκατάστασης
αναζητά
τον
εκτυπωτή
στο
δίκτυο
.
Εάν
ε
μ
φανιστεί
η
οθόνη
Printer Found (
Ο
εκτυπωτής
βρέθηκε
),
κάντε
το
εξής
:
α
.
Βεβαιωθείτε
ότι
η
περιγραφή
του
εκτυπωτή
είναι
σωστή
. (
Χρησι
μ
οποιήστε
τη
σελίδα
δια
μ
όρφωσης
για
να
επαληθεύσετε
το
όνο
μ
α
του
εκτυπωτή
και
τη
διεύθυνση
του
υλικού
.
Ανατρέξτε
στην
ενότητα
Εκτύπωση
σελίδας
δια
μ
όρφωσης
του
δικτύου
).
β
.
Εάν
η
περιγραφή
του
εκτυπωτή
είναι
σωστή
,
επιλέξτε
Yes, install this printer
(
Ναι
,
να
γίνει
εγκατάσταση
του
εκτυπωτή
)
και
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
Εάν
στο
δίκτυο
βρεθούν
περισσότεροι
από
ένας
εκτυπωτές
,
επιλέξτε
HP Photosmart
8400 series
και
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
Αν
στο
δίκτυο
υπάρχουν
περισσότεροι
από
ένας
εκτυπωτές
HP Photosmart 8400 series,
χρησι
μ
οποιήστε
το
στοιχείο
Hardware
Address (MAC)
που
θα
βρείτε
στη
σελίδα
δια
μ
όρφωσης
του
δικτύου
για
να
εντοπίσετε
το
συγκεκρι
μ
ένο
εκτυπωτή
HP Photosmart 8400 series
που
θέλετε
να
εγκαταστήσετε
.
Εάν
ε
μ
φανιστεί
η
οθόνη
Check Cable Connection (
Ελέγξτε
τη
σύνδεση
του
καλώδιο
),
κάντε
το
εξής
:
α
.
Ακολουθήστε
τις
οδηγίες
στην
οθόνη
,
επιλέξτε
Specify a printer by address
(
Καθορισ
μ
ός
εκτυπωτή
μ
ε
βάση
τη
διεύθυνση
)
και
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
β
.
Στην
οθόνη
Specify Printer
(
Καθορισ
μ
ός
εκτυπωτή
),
καταχωρίστε
τον
αριθ
μ
ό
Hardware Address (MAC)
που
θα
βρείτε
στη
σελίδα
δια
μ
όρφωσης
του
δικτύου
στο
πλαίσιο
Hardware Address (MAC)
.
Παράδειγ
μ
α
: 02bad065cb97
MAC
είναι
τα
αρχικά
των
λέξεων
Media Access Control, μ
ιας
διεύθυνσης
υλικού
που
προσδιορίζει
τον
εκτυπωτή
στο
δίκτυο
.
γ
.
Καταχωρίστε
τη
∆ιεύθυνση
IP
που
θα
βρείτε
στη
σελίδα
δια
μ
όρφωσης
του
δικτύου
στο
πλαίσιο
IP Address
(
∆ιεύθυνση
IP)
και
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
Παράδειγ
μ
α
: 169.254.203.151
δ
.
Στην
οθόνη
Printer Found
(
Ο
εκτυπωτής
βρέθηκε
),
επιλέξτε
Yes, install this printer
(
Ναι
,
να
γίνει
εγκατάσταση
του
εκτυπωτή
)
και
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
ε
.
Στην
οθόνη
Confirm Settings
(
Επιβεβαίωση
ρυθ
μ
ίσεων
),
πατήστε
Next
(
Επό
μ
ενο
).
στ
.
Ακολουθήστε
τις
οδηγίες
που
ε
μ
φανίζονται
στην
οθόνη
.
5.
Όταν
σας
ζητηθεί
,
πατήστε
Finish
(
Τέλος
)
για
έξοδο
από
την
εγκατάσταση
.
Εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
σε
υπολογιστή
Macintosh
Ση
μ
είωση
Ρυθ
μ
ίστε
τον
εκτυπωτή
όπως
περιγράφεται
στις
σχετικές
οδηγίες
που
περιλα
μ
βάνονται
στη
συσκευασία
.
Ο
χρόνος
εγκατάστασης
ποικίλλει
από
3-4
λεπτά
ανάλογα
μ
ε
το
λειτουργικό
σύστη
μ
α
,
το
διαθέσι
μ
ο
χώρο
στο
σκληρό
δίσκο
και
την
ταχύτητα
του
επεξεργαστή
του
υπολογιστή
.
Βεβαιωθείτε
ότι
έχετε
ήδη
συνδέσει
τον
εκτυπωτή
στο
δίκτυο
μ
ε
ένα
καλώδιο
ethernet
προτού
ξεκινήσετε
την
εγκατάσταση
.
Αν
έχετε
ήδη
εγκαταστήσει
τον
εκτυπωτή
μ
ε
σύνδεση
USB,
δεν
Οδηγός
αναφοράς
του
HP Photosmart 8400 series
43

Sponsored links